Ochrana osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov

Tento text vznikol, aby sme Ti poskytli potrebné informácie v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov (GDPR). Dozvieš sa, aké informácie zhromažďujeme, prečo a akým spôsobom je s nimi nakladané, aké sú Tvoje práva ohľadom Tvojich údajov nami spracovávaných a akým spôsobom ich u nás môžeš uplatniť v súlade s GDPR.

V skratke a ľudsky…

Ako každý, kto pôsobí v prostredí internetu alebo prijíma objednávky, aj my spracovávame osobné údaje. K takému spracovaniu pristupujeme vždy citlivo a s ohľadom na príslušné zákony, nariadenia, normy a hlavne tiež používame hlavu.

O každom našom zákazníkovi vedieme niekoľko osobných údajov vo väčšine prípadov pre to, aby sme boli schopní vyhovieť jeho prianiam, požiadavkám a zmluvám resp. objednávkam. Také údaje potom ďalej spracovávame pre interné potreby ako sú štatistiky predaja, spokojnosti, reklamácie atp. Z týchto štatistík ďalej môžeme tvoriť marketingové kategórie, vďaka ktorým dokážeme našim zákazníkom spríjemniť výber vhodných produktov alebo uľahčiť nákup ako taký.

Pri spracovaní osobných údajov pre marketingové účely nikdy nehľadáme konkrétneho zákazníka za konkrétnym účelom, takže sa nemusíš báť žiadneho špehovania.

Osobné údaje uchovávame priamo v Represente a dávame na ne pozor. V niektorých prípadoch ako je napríklad odoslanie objednávky prostredníctvom GLS/PPL, poskytneme Tvoje údaje aj našim partnerom. Nie je sa však čoho báť, naši partneri sú dobre preverení a máme s nimi dlhoročné vzťahy a skúsenosti.

Pokiaľ sa Ti čokoľvek nebude zdať, napíš nám a my Ti všetko radi osvetlíme, vysvetlíme a pokiaľ budeš chcieť, poradíme ako s Tvojimi osobnými údajmi naložiť k Tvojej spokojnosti.

To je zhruba všetko, ďalej je to ešte detailne rozpísané. Nič neskrývame, preto si to v pokoji môžeš preštudovať a v prípade akejkoľvek nejasnosti sa na nás neváhaj obrátiť.

Kontaktné údaje správcu

Správcom Tvojich osobných údajov je obchodná spoločnosť Represent s.r.o. so sídlom Písnická 752/44, Praha 4, 14200, IČO 26207494. Zapísaná v obchodnom registri na Mestskom súde v Prahe, oddiel C, vložka 79754

Kontaktné údaje správcu sú:

Adresa pre doručovanie: Represent s.r.o., Řeznická 20, Praha 1, 11000

Email: info@represent.eu

Telefón: 739544711 / 222986661

Správca nemenoval poverencov na ochranu osobných údajov.

Aké informácie zbierame?

Pre evidenciu a vybavovanie objednávok o Tebe zhromažďujeme osobné údaje v rozsahu (e-mail, meno, priezvisko, telefón, adresa príp. adresa pre doručenie a údaje o cene). Tieto dáta potrebujeme na vybavenie objednávky a fakturáciu, následne ich uchovávame na ďalšie účely a to najmä vybavenie reklamácie a z dôvodu právnej ochrany pre prípadné budúce spory.

Vedieme evidenciu užívateľov, kde spracovávame Tvoje osobné údaje v tom rozsahu, v akom nám ich poskytneš pri registrácii alebo úprave svojho profilu na represent.sk, pri vytvorení objednávky. Je naším oprávneným záujmom viesť takú databázu užívateľov, ktorá umožní jednotlivým zákazníkom mať svoj profil a spravovať ho.

Niektoré osobné údaje využívame na zaistenie dopravy objednaného tovaru na Tebou zvolené miesto a tým plnenie našej zmluvy. Preto tieto dáta spracujeme a v hotovej podobe odovzdáme prepravcovi, ktorý zásielku doručí. Jedná sa o meno a priezvisko, adresu, výšku dobierkovej čiastky, email a telefón.

Aké dáta spracovávame?

Databázu užívateľov okrem registračných účelov ďalej využívame na identifikáciu osôb pri jednaní so zákazníckym centrom, pri vybavovaní reklamácií, pri vybavovaní objednávok na výdajniach a údaje ďalej využívame na spracovanie pre interné štatistiky, z ktorých odvodzujeme jednotlivé marketingové aktivity. Pri využití dát na marketingové účely sú už dáta spracované a okresané v zmysle, že nehľadáme v dátach konkrétnych zákazníkov, ale iba na základe trendov vytvárame kategórie, ktorým potom poskytujeme cielený obsah tak, aby bol pre užívateľov spadajúcich do tejto kategórie prínosný.

Tvoj názor je pre nás veľmi cenný a je pre nás ďalšou motiváciou. Spätnú väzbu, ktorú od Teba obdržíme najčastejšie formou odpovedí na otázky z dotazníkov, si preto starostlivo ukladáme. Zaujíma nás, ako sú naši zákazníci spokojní s naším tovarom, webom, dopravcami, výdajným miestom a pod. Rovnako tak potrebujeme sledovať využitie zľavových voucherov, ktoré u nás zákazníci uplatňujú. Snažíme sa tým ochrániť nás aj Teba pred ich zneužitím a zároveň nám to umožňuje operatívne riešiť problémy s vouchermi za pomoci zákazníckeho centra.

Zákonný dôvod pre spracovanie

Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je Tvoj súhlas daný týmto správcom v zmysle článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „nariadenie“).

Pokiaľ Tvoj súhlas nemáme, riadime sa zákonmi, ktoré upravujú zaobchádzanie s osobnými údajmi. Napríklad vyššie spomínaná evidencia pre vybavenie reklamácií, fakturáciu, dopravu alebo archiváciu dokumentov.

Účel spracovania

Dáta spracovávame buď za účelom plnenia zmluvy, zákonnej povinnosti alebo pre spríjemnenie a uľahčenie Tvojho nákupu. Dáta NIKDY NEPREDÁME, ani sa o ne nedelíme s niekým, kto by z nich nejakým spôsobom konkrétne ťažil!

Pokiaľ spracovávame osobné údaje za účelom marketingu, vždy k dátam pristupujeme s najväčšou opatrnosťou a zásadne nesledujeme jednotlivých konkrétnych zákazníkov. Vždy dáta slúžia iba ako štatistický základ pre zlepšovanie prostredia alebo informovanosti.

Doba uloženia

Vzhľadom k zákonnej záručnej lehote za akosť tovaru, premlčacej lehote a fungovaniu súdneho systému musíme spracovávať Vaše údaje z evidencie objednávok po dobu 6 rokov. Údaje z evidencie objednávok potom tiež využívame na splnenie našej zákonnej povinnosti archivovať dokumentáciu z dôvodu možnej finančnej kontroly, a to po dobu 10 rokov.

Pokiaľ sa jedná o dáta, ktoré nespadajú do zákonom chránených lehôt, jedná sa spravidla o nadstavbové dáta, ktoré majú pominuteľný účinok a preto ich uchovávame maximálne po dobu 5 rokov.

Komu dáta predávame?

Regulácia umožňuje, aby správca poveril spracovaním osobných údajov spracovateľa. Aj my využívame služby niekoľkých správcov, sú to však iba dobre preverené a dôveryhodné subjekty, s ktorými máme uzavretú zmluvu o nakladaní s osobnými údajmi a ich spracovaní. Dôveryhodnosť zahraničných subektov možno ľahko overiť na 

https://www.privacyshield.gov

Medzi týchto poverených správcov patria:

Seznam.cz - Radlická 3294/10, Praha 5, 150 00, IČO 26168685

Google Ireland Limited (registračné číslo: 368047), so sídlom Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko; podmienky ochrany súkromia tejto spoločnosti sú dostupné tu: https://policies.google.com/technologies/ads

Facebook Ireland Limited, so sídlom 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02 X525, Írsko; podmienky ochrany súkromia tejto spoločnosti sú dostupné tu: 

https://cs-cz.facebook.com/about/privacy.

Pokiaľ si u nás niečo objednáš a chceš od nás zariadiť dopravu, tak údaje na vybavenie (meno, adresa, telefón a dobierkovú čiastku) predávame na spracovanie:

General Logistics Systems Czech Republic s.r.o., Průmyslová 5619/1, 586 01, Jihlava, IČ 26087961

Czech RepublicPPL s.r.o, K Borovému 99, 251 01 Říčany – Jažlovice, IČ 25194798

Pokiaľ chceš platiť online, tak odovzdávame dáta partnerovi, ktorý prevádzkuje platobnú bránu:

GoPay s.r.o. - Planá 67, Planá, 37001, IČO 26046768; podmienky ochrany a zabezpečenia sú dostupné tu: https://www.gopay.com/cs/bezpecnost.html

Pokiaľ od nás chceš odoberať novinky a akcie spojené so značkou Represent a dáš nám na to svoj súhlas, tak dáta spracováva:

The Rocket Science Group LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA

Pokiaľ nám chceš pomôcť so spätnou väzbou a hodnotením pre ďalších zákazníkov, tvoj email odovzdáme na spracovanie:

Heureka Shopping s.r.o., Karolínská 650/1, Praha Karlín, 18600, IČ: 02387727

Tvoje zákonné práva

Právo na sprístupnenie

Medzi Tvoje práva patrí možnosť informovať sa, či Tvoje údaje spracovávame alebo nie. Tiež Ťa informujeme, či Tvoje údaje máme uložené iba pri sebe alebo sme ich spracovaním poverili niektorého z našich vyššie spomínaných partnerov. Pokiaľ také údaje máme, ale nepochádza priamo od Teba, samozrejme Ti oznámime, kde sme k Tvojim údajom prišli. Všetko uvedené Ti radi poskytneme na emailovej adrese: info@represent.eu

Pokiaľ nadobudneš dojem, že spracovávané údaje sú nepresné, nie je problém čokoľvek upraviť, pokiaľ sa toto nebude stretávať so zákonnou povinnosťou uchovať údaje v nezmenenej podobe.

Pokiaľ budeš chcieť svoje údaje zmeniť, nie je nič jednoduchšie ako využiť svoje prihlasovacie údaje a svoj profil. Pokiaľ bude akýkoľvek problém, radi Ti poradíme.

Právo vzniesť námietku proti spracovaniu

Pokiaľ sa Ti nebude zdať čokoľvek týkajúce sa spracovania Tvojich údajov v poriadku, máš právo vzniesť námietku proti takému spracovaniu, a to aj vrátane námietok proti spracovaniu osobných údajov, ktoré spracovávame na účely marketingu. Svoju námietku zašli na adresu info@represent.eu a my Ti obratom dáme vedieť, čo je možné s takou námietkou resp. so spracovaním údajov urobiť.

Právo byť zabudnutý / vymazaný

Pokiaľ zistíš, že Tvoje osobné údaje spracovávame neoprávnene, napríklad: spracovanie už nie je potrebné na účely, na ktoré bol vydaný súhlas alebo ak vznesieš námietku a my nebudeme schopní preukázať pôvod Tvojich údajov a budeme s nimi nakladať bez zákonného dôvodu – máš právo byť vymazaný.

Máš právo požadovať, aby sme bez zbytočného odkladu od Tvojho oznámenia takýchto skutočností zaslaním správy na e-mailovú adresu info@represent.eu takto spracovávané osobné údaje vymazali. Údaje však nemôžeme vymazať ani na Tvoju žiadosť, pokiaľ bude ich spracovanie nevyhnutné pre výkon práva na slobodu prejavu a informácie, pre splnenie niektorej našej právnej povinnosti alebo pre splnenie úlohy vykonávanej vo verejnom záujme či pre určenie, výkon alebo obhajobu našich právnych nárokov.

Právo na poskytnutie Tvojich údajov

Po novom máš tiež právo na poskytnutie Tvojich osobných údajov, ktoré spracovávame, a to v strojovo čitateľnej forme. Pokiaľ nás požiadaš na emaile info@represent.eu o takýto výpis, zašleme Ti Tvoje údaje v bežne používanom formáte.

Právo odvolať súhlas na spracovanie

Súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré prevyšuje zákonné záujmy (typicky newsletter), máš právo odvolať bez sankcií a ujmy. V prípade noviniek zasielaných emailom nie je ľahšia cesta, než kliknúť na odkaz „odhlásiť sa“, ktorý je súčasťou každého emailu.

Právo podať sťažnosť na ÚOOU

V prípade, že podľa Tvojho názoru neplníme všetky naše právne povinnosti vzniknuté v súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov, obráť sa prosím na nás a všetko k Tvojej spokojnosti radi vyriešime. Pokiaľ by Ti snáď naši kolegovia nepomohli, máš samozrejme tiež právo obrátiť sa na úrad pre ochranu osobných údajov, a to buď na adrese sídla úradu: Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00, na e-maile posta@uoou.cz alebo akoukoľvek inou cestou, ktorú bude úrad na ochranu osobných údajov akceptovať. Bližšie informácie o úrade nájdete na webových stránkach www.uoou.cz.